ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัด Beyond Food Expo 2023 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน ร่วมกับ Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล (ขวา) หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2023 และนายดำริ นามพญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023  ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน ในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566, ขอนแก่น – งาน Beyond Food Expo 2023 งานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร ผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งร่วมกับงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023  งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมจัดงานในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ อาคาร 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทและแบรนด์ พร้อมดึงดูดผู้ซื้อและผู้ประกอบการร่วมชมงานได้รวมกันมากกว่า 8,500 ราย

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2023 เปิดเผยว่าศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรม ซึ่งมีแผนที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยในปีแรกนี้จะจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Food Feature To Fight” เพื่อนำเสนอความหลากหลายของอาหารผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้สามารถต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดและสร้างแนวทางในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตอาหารโลกให้กับผู้ประกอบการอาหารให้ยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตได้อย่างแข็งแรงและมีศักยภาพ โดยจะมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารมาร่วมโชว์สินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเพื่อสุขภาพ ขนม เครื่องปรุง เครื่องดื่ม เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ พร้อมการบริการต่าง ๆ อย่างครบวงจร พร้อมกิจกรรมภายในงานอาทิ จับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนา การแข่งขัน การโชว์ทำอาหาร เป็นต้น”

 

ลงนามข้อตกลง Beyond Food Expo 2023

 

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ผมในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023  และงาน Beyond Food Expo 2023 จะจัดงานที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองแม่เหล็ก (ไมซ์ซิตี้ หรือ MICE City) ลำดับที่ 5 ของไทย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างมีมาตราฐาน ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้าทั้งสองงานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบธุรกิจในอีสานซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารจำนวนมาก เนื่องาจากเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านฝั่งแม่น้ำโขงในงานเดียว”

นายดำริ นามพญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023 กล่าวว่า “งาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023  เป็นงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร  เรามีความคาดหวังที่จะส่งเสริมการเปิดตลาดการค้า ขยายโอกาสการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ภายในงานแสดงสินค้า Food Pack Warehouse & Logistics Expo 2023  มีโซนจัดแสดงสินค้าแบบจัดเต็มถึง 4 โซน ประกอบไปด้วย Processing Machine, Packaging Machine, Warehouse & Logistics, Industry Equipment, OEM & New Business Opportunity โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ และพื้นที่แสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยจากแบรนด์ชั้นนำ”

โดยคณะผู้จัดงานทั้ง 2 งาน นำโดย นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ นายดำริ นามพญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด จึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง “งานแสดงสินค้าที่จัดในเวลาเดียวกัน (พร้อมกัน)” เพื่อเติมเต็มให้การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารนี้ครบวงจรที่สุด มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำสินค้า เทคโนโลยี และผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่า มานำเสนอให้แก่ผู้เข้าชมงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม สาธารณะแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกัมพูชา

โดยคณะผู้จัดงานมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าการค้า และสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 กันยายน 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) อาคาร 1-3 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.BeyondFoodeExpo.com, www.ThaiOnlineExhibit.com และ Facebook Page: Food Pack at Khonkaen

Add Your Heading Text Here