ธุรกิจพิเศษ ซี.พี. แลนด์ 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายสูงสุดของซี.พี. แลนด์ เราทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาธุรกิจ พิเศษ เพื่อเติมเต็มความต้องการและคุณภาพชีวิตของทุกคน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) หนึ่งในธุรกิจพิเศษภายใต้ ซี.พี. แลนด์ เปิดตัวในปี 2560 ตัวตึกได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย หรูหรา มี ระดับ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ภายในอาคาร 7,510 ตร.ม. และนอกอาคาร 4,680 ตร.ม. เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ (MICE : Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ เป็นอุตสาหกรรมที่ พัฒนาการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม ทั้งในระดับองค์กร ภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุม และงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังเกิด ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

Add Your Heading Text Here