ธุรกิจโรงแรมของซี.พี. แลนด์

อีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญสำหรับชุมชนในอุดมคติของ ซี.พี.แลนด์คือการโรงแรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่มที่สะอาดและส่งมอบความสะดวกสบาย  รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมหรือการจัดงานกิจกรรมในราคาที่เหมาะสมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมของ ซี.พี. แลนด์ 

Add Your Heading Text Here