Mister International Thailand 2023

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และ CP LAND ให้การสนับสนุนผู้เข้าประกวดจากเวที Mister International Thailand 2023 (MI) ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

Mister International Thailand 2023

16 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ – นายปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการอาวุโสโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือฟอร์จูน ทีมฝ่ายขาย โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และทีมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดและทีมงานจากการประกวด Mister International Thailand 2023 (MI) ที่เข้าร่วมในกิจกรรมเก็บตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมเก็บตัวของการประกวด Mister International Thailand 2023 หรือ MI ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของทีมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มุ่งหวังจะประชาสัมพันธ์โรงแรมฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงภาพลักษณ์ของโรงแรมฯ ที่มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงแรมฯ ผ่านป้ายโฆษณาของผู้เข้าประกวดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ภาพนิ่งหรือวิดีโอบนโซเชียลมีเดียของกองประกวด ผู้เข้าประกวด รวมถึงผู้ดูแลผู้เข้าประกวด เป็นต้น

ปริญญา อ่อนระหุ่ง
ผู้เข้าประกวด Mister International Thailand 2023

“ในนามโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ภายใต้บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ  CP LAND กระผม นายปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการอาวุโสโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงาน  Mister International Thailand 2023 ในครั้งนี้ กระผมยินดีอย่างมากที่ทาง MI ให้ความไว้ใจในการเลือกโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เป็นสถานที่เก็บตัวอย่างเป็นทางการในการประกวดครั้งนี้ ทางโรงแรมฯ พร้อมที่จะให้บริการและสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดช่วงการเก็บตัวครับ” นายปริญญา อ่อนระหุ่ง กล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวด MI จะจัดที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยจะมีการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันระหว่างทีมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประกวด และสื่อในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องอาหาร วัน รัชดา

Mister International Thailand 2023

เกี่ยวกับบริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม  

2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 

3. ธุรกิจโรงแรม  4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 

5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 

7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.CPLAND.co.th/home

Add Your Heading Text Here