Logistic Manager

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

สถานที่ทำงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาว CP LAND

พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมส่งมอบคุณภาพเพื่อทุกชีวิต

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว

ประกันชีวิต

สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

ของเยี่ยมไข้

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคาร

ทุนการศึกษาบุตร

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Add Your Heading Text Here

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์