CP LAND มุ่งมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน การันตีด้วยรางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

21 มีนาคม 2567 – กรุงเทพฯ, บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย มุ่งมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กรภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า และพร้อมมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ตอกย้ำด้วยหลายรางวัลด้านพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2023 ที่ผ่านมา

นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND มุ่งมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ และสังคมผ่านการบูรณาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ากับทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร ตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กรภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ที่ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า และพร้อมมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050

“การดำเนินธุรกิจของ CP LAND ที่ให้ความสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง คือ ด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราจะยั่งยืนได้เมื่อโลกของเราดี การสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง จึงถือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เรายั่งยืนได้ โดยทาง CP LAND ได้นำมาเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ให้สอดคล้องกับพันธกิจของเครือ CP คือ Carbon Neutral 2030 และ Net Zero Emissions 2050 โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกคนจะได้ทยอยเห็นทุกๆอาคาร และโครงการใหม่ๆที่ CP LAND จะพัฒนาขึ้น รวมถึงการปรับปรุงอาคารที่เราพัฒนาไปแล้วเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน เนื่องจากในอนาคตการสนใจสิ่งแวดล้อม จะมีการให้ความสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเลือกสะสมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการให้ตอบรับแนวโน้มของกระแสโลกในอนาคตอีกด้วย” นายกีรติ กล่าว

นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ผู้อำนวยการบริหาร CP LAND กล่าวว่า CP LAND ได้ตอบรับนโยบายเครือ CP โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ CP LAND ได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้าหลายรางวัลด้านการบริหารพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ประกอบด้วย

CP LAND โดย ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ดำเนินการระบบการจัดการพลังงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามมาตรการด้านการจัดการพลังงาน และมาตรการที่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้เงินลงทุน เช่น ปรับปรุงระบบปรับอากาศ เปลี่ยนหอระบายความร้อน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ LED ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญช่วยลดการปล่อย CO2 ทำให้สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร ควบคุมระดับประเทศ (Thailand Energy Awards) และเป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลจากการประกวด Asean Energy Awards 2022 ประเภทอาคารปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Retrofitted Building) ซึ่งจัดขึ้นโดย Asean Centre for Energy (ACE) หรือ ศูนย์พลังงานอาเซียน

CP Tower นอร์ธ ปาร์ค มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในรูปแบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) พร้อมกับแนวคิด Office in the park การออกแบบจัดวางทิศทางของอาคารช่วยลดผลกระทบจากความร้อนของดวงอาทิตย์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุมอัตโนมัติ จนคว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2022 ประเภทอาคารใหม่ (New & Existing Building) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

CP Tower สีลม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปลุกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้อาคาร และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารอย่างต่อเนื่อง เช่นการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงประสิทธิภาพหอระบายความร้อน และการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ จนคว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

CP Tower สีลม ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จากโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 7 (โครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023) โดยอาคารผ่านเกณฑ์ประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน จากการไฟฟ้านครหลวง

CP LAND เป็นหนึ่งใน 29 องค์กรต้นแบบรับประกาศเกียรติคุณเชิดชูในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Organization) ตั้งแต่ปี 2562 ในฐานะสมาชิก Climate Care Platform ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล “Green Hotel 2566” ระดับดีเยี่ยม เหรียญทอง จากโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นเครื่องหมายการันตีด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการบริการให้เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงแรมฯ

CP Tower พญาไท รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 5 (ระดับเพชร) และ CP Tower ฟอร์จูนทาวน์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และแสดงถึงความพร้อมของการประกอบกิจการในการก้าวสู่ระบบมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ศูนย์ประชุม KICE อาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ศูนย์การค้า Fortune Town และโรงแรมในเครือฟอร์จูน ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยในปี 2566 รวม 17 โครงการ โครงการที่สำคัญ เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปประเภทโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย โครงการจัดการขยะจากต้นทางของอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในอนาคตยังขยายและต่อยอดการดำเนินการไปอาคารอื่นๆ และเป็นสถานที่สำหรับการดูงานด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจ

“จากรางวัลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาง CP LAND ได้รับในปี 2566 และ CP LAND มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบายจากเครือ CP ในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน คำนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไปอนาคต เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 เพื่อร่วมกันสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป”นายจักรพันธ์ กล่าว

#CPLAND #AccessibleCommunitiesForLife #ซีพีแลนด์คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #CPLANDCare

เกี่ยวกับ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.CPLAND.co.th

Add Your Heading Text Here