Cookie Policy
C.P. LAND Public Company Limited

เมื่อท่าน (“ท่าน”, “ผู้ใช้งาน”) ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอให้ท่านอ่านข้อมูลข้างล่างอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บและใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแพลทฟอร์มอื่นๆ ของเรา เช่น Mobile Website และ Mobile Application  (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) อย่างไร

เราจึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา

ทั้งนี้ เราอาจอัพเดท และแก้ไขนโยบายคุกกี้ของเราฉบับนี้ (“นโยบายคุกกี้”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายคุกกี้ฉบับล่าสุดที่ https://www.cpland.co.th/cookie-th/ ดังนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่  https://www.cpland.co.th/privacy-th/  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ใน บราวเซอร์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราใช้คุกกี้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล เช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของเราในอดีต ทั้งนี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ทั้งสองประเภท คือ คุกกี้ของเราเอง (สร้างโดยเว็บไซต์ของเรา) และ คุกกี้ของบุคคลภายนอก (สร้างโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) โดยเราไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกนั้นมีนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

ประเภทของคุกกี้

  1. 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้ คือ คุกกี้ที่สำคัญต่อเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่จะทำให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าฟังชั่นและความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน

  1. 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อสร้างเพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จากท่าน โดยจะเก็บข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้งาน สัดส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว แหล่งที่มาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

  1. 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เลือกในอดีตและกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เช่น จดจำภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น

  1. 4. คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย/โฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อรวบรวมความสนใจของผู้ใช้งาน และกำหนดเป้าหมายและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

สำหรับเรื่องระยะเวลาการเก็บคุกกี้นั้น คุกกี้แบบเซสชั่นนั้นจะเก็บไว้ชั่วคราวและจะลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดบราวเซอร์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยท่านมีสิทธิลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการที่ระบุในหัวข้อข้างล่างนี้

รายชื่อคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

ท่านสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องมือของท่านได้โดยตรง โดยไปที่การตั้งค่าบราวเซอร์ในเครื่องมือของท่าน และสามารถจัดการเลือกใช้งานคุกกี้ของท่านได้เอง

หมายเหตุ: การจัดการการเลือกใช้งานคุกกี้นี้จะส่งผลต่อการเก็บคุกกี้หลังจากการตั้งค่า แต่จะไม่ได้ลบคุกกี้ที่เคยจัดเก็บมา