Account Manager

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

สถานที่ทำงาน

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่: 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สาขา: 1, 3, 5, 7 ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: (+66) 2 766 3995
อีเมล์: recruit@cpland.co.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาว CP LAND

พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมส่งมอบคุณภาพเพื่อทุกชีวิต

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว

ประกันชีวิต

สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

ของเยี่ยมไข้

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคาร

ทุนการศึกษาบุตร

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Add Your Heading Text Here

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี