อัพเดท 10 เทรนด์ธุรกิจ มาแรงครึ่งปีหลัง 2567

ปี 2567 ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งปีแล้ว ถือเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็ยังเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นเช่นกัน วันนี้เรามาอัพเดท 10 เทรนด์ธุรกิจ มาแรงครึ่งปี 2567 โดยเป็นข้อมูลเปิดเผยจาก FutureTales LAB by MQDC จะมีอะไรบ้างนั้น เรามาอัพเดทกันเลย

1. Instant Self-Care ดูแลสุขภาพด้วยการใส่ใจตนเอง

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้นเร็ว เติบโตกว่าปีละ 10% จากวิกฤตโรคระบาด ผู้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการดำเนินชีวิตที่ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดี

2. Aging Reimagined สังคมสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โครงสร้างทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนสนใจในเรื่องของการมีบุตรน้อยลง ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากโรคระบาด ทำให้เกิดสัดส่วนประชากรในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ต้องสร้างสังคมที่ทำให้ทุกช่วงวัยสามารถทำงานได้

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ รวมไปถึงธุรกิจที่อยู่อาศัยและพื้นที่ภายในเมืองที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกช่วงวัยมากขึ้น

3. Mental Health in Every Breath จิตดีเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี

งานวิจัยเผยว่า ปัญหาในอดีตที่ดูไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตกลับเกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยภายในปี 2015 – 2021 มีผู้ป่วยจิตเวชถึง 1 ล้านคนในระบบ จากสังคมการทำงานที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และปัญหาด้านเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์สงคราม ที่ทำให้ผู้คนมีความกดดันในชีวิต 

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพจิต

4. Pawrent Economy การเติบโตของตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสมาชิกครอบครัวของคนในสังคมเมืองที่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ จากแนวโน้มสังคมที่มีไม่นิยมมีบุตร 

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สถานรักษาพยาบาล ธุรกิจประกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น

5. Merged Multiverses การผสานโลกมัลติเวิร์ส

การรวมกันของโลกที่เป็นจริงและโลกที่เสมือนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและธุรกิจ การยินยอมในการมอบข้อมูลบนโลกมัลติเวิร์สโดยไม่ก่อเกิดปัญหาภายหลังเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อของโลกจริงและโลกเสมือน เช่น ธุรกิจสินค้าแฟชั่นที่ใช้เทคโนโลยีสัมผัสเสมือนจริง ธุรกิจร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีกำเนิดกลิ่น เป็นต้น

6. Resurrection of Craftsmanship การฟื้นคืนชีพของตลาดงานฝีมือ

ตลาดงานฝีมือเกิดขึ้นท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี เป็นการเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมีความพิเศษ โดยการใช้ฝีมือและความชำนาญที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพดี แต่ยังมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษตามที่ต้องการ ซึ่งช่วยเติมเต็มหัวใจให้กับเราได้ดี เพราะสิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหา 

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Marketplace ได้ สามารถมีพื้นที่สร้างแบรนด์ของตัวเองและต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

7. Personal Path to Spirituality ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจมูเตลู

ในสังคมที่กดดันให้เราประสบความสำเร็จ ทำให้เราสนใจความสำเร็จโดยไม่สนวิธีการ ดังนั้นทุกอย่างจะต้องสนับสนุนความมั่นใจให้เราได้ เพื่อสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต

ธุรกิจที่น่าลงทุน : สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงศรัทธา โดยภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สามารถตรวจสอบได้และโปร่งใส และพัฒนาให้เป็น Soft Power

8. Rising Odd Jobs อาชีพนอกกระแสแต่เปี่ยมความคิดสร้างสรรค์

58% ของแรงงานต้องมีรายได้มากกว่า 2 ทาง และ 43% ของนักเรียนนักศึกษามีรายได้จากการทำงานออนไลน์ อาชีพแปลกใหม่นั้นตอบรับความต้องการของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจงานบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตวุ่นวายของสังคมเมืองจะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นบริการตามวาระและไม่ผูกมัด และมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย เช่น การจ้างงานแม่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยเหลือในงานบ้านและการดูแลบ้าน หรือการให้บริการช่วยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประหยัดเวลาและความสะดวกสบายในการเตรียมความพร้อมในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

9. Convenient Activism กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำได้ง่ายและทำได้จริง

โครงการเพื่อสังคมไม่สามารถทำเป็นครั้งคราวได้อีกต่อไป จากปัญหาการสูญเสียจากภาวะโรคระบาด และ เศรษฐกิจ ทำให้สังคมเห็นความสำคัญของปัญหามากขึ้น ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น 

ธุรกิจที่น่าลงทุน : ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดขยะ แพลตฟอร์มต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวของรีไซเคิล หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

10. ‘Nature First’ Prioritization ธรรมชาติต้องมาก่อน

ไม่ใช่แค่เราที่ต้องการทำให้องค์กรเติบโต สังคมจะจับตามองทุกการกระทำของเรามากขึ้น และถามหาบทพิสูจน์ความจริงใจในการใส่ใจธรรมชาติ โดยไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด

ธุรกิจที่น่าลงทุน: องค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว หรือมีนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ การสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดการใช้พลังงาน การลงทุนสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

เทรนด์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสทางธุรกิจในปี 2567 ธุรกิจที่สามารถติดตามเทรนด์ วิเคราะห์โอกาส และปรับตัวให้ทัน จะสามารถคว้าโอกาสและประสบความสำเร็จในยุคสมัยใหม่นี้

ข้อมูลจาก 

https://thestandard.co/10-future-business-trends-2024/

Add Your Heading Text Here