เกี่ยวกับ ซี.พี. แลนด์

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่บริษัทได้พัฒนาและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย การบริการ และสถาบันเพื่อชุมชน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งสร้างชุมชนที่มีความกลมกลืนและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการบริการในระดับสูง รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ตลอดการดำเนินธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

เราให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและการจัดการระดับสากล การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตชนบทและจังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเรามีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ

วัตถุประสงค์และธุรกิจของ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

  1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานเชิงพาณิชย์ พื้นที่ค้าปลีกแบบผสมผสาน การโรงแรม และพื้นที่สาธารณะ
  2. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่ได้รับการวางผัง ออกแบบ และก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด
  3. ระบบการจัดการสำหรับอาคารสำนักงานเชิงพาณิชย์และคอนโดมิเนียม รวมถึงบริการสำหรับอาคารหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการระบบการจัดการทรัพยากรอาคาร ระบบควบคุมพลังงาน หรือระบบความปลอดภัย

ซี.พี. แลนด์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ 3G ได้แก่

  1. Good Location (ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม) ง่ายต่อการเดินทางไปยังส่วนต่างๆของเมืองและอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะ
  2. Good Building (อาคารที่ยอดเยี่ยม) โดยได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วยแผนผังชั้นที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและระบบภายในอาคารที่เป็นเลิศ
  3. Good Management (การบริหารจัดการที่ดี) ระบบบริหารจัดการอาคารที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลอาคารควบคุมดีเด่น (Thailand Energy Awards) รางวัลการจัดการพลังงานในอาคารยอดเยี่ยม (ASEAN Energy Awards) รางวัลทีมควบคุมพลังงานดีเด่น และรางวัลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (MEA Awards) รวมถึงรางวัลด้านอาชีวอนามัย การจัดการความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้เรายังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จากบริษัท บูโร เวอริต้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาองค์กร และเรายังคงยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเราในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

ด้วยเจตนารมณ์นี้เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบภายในองค์กรให้ได้มาตรฐานสูงสุด ตลอดจนการรับประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอสังหาริมทรัพย์ของเราและการเชื่อมสัมพันธ์ภายในชุมชนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจของเราไปพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เราขอแสดงความขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า และพันธมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา

Add Your Heading Text Here