TH EN

กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส พิษณุโลก

กัลปพฤษ์ ซิตี้ พลัส พิษณุโลก

ที่ตั้งโครงการ

ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก (เยื้องบิ๊กซี)

พื้นที่โครงการ

1-3-32.52 ไร่ ( อาคารพักอาศัย 8 ชั้น )

แนวคิดโครงการ

คอนโดคุณภาพ สำนักงานทันสมัย

ลักษณะโครงการ

  • อาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคารชุด
  • ชั้น 1-8 ห้องพักอาศัย จำนวน 198 ยูนิต/อาคาร ( ชั้นละ 25-27 ยูนิต )
  • ร้านค้า ชั้น 1 จำนวน 1 ยูนิต/อาคาร

กลับ