เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเสนอขายที่ดิน

  1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
  2. ชื่อ–นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครจะต้องตรงกับข้อมูลบนบัตร ประชาชนที่ได้แนบไฟล์ส่งมาให้พิจารณา
  3. กรุณาอ่าน เงื่อนไขการเสนอขายที่ดินกับ CP LAND ก่อนทำการเสนอขายที่ดิน
  1. หากพบปัญหาการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อ bd@cpland.co.th
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ปฏิบัตตามกฏการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุ

 

*จำเป็นต้องระบุ
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะจัดส่งข้อมูล password ไปยัง Email ของท่านเพื่อทำการยืนยันภายใน 24 ชม. กรุณาตรวจสอบ Email กรณีไม่พบอีเมลใน Inboxรบกวนเช็คที่กล่อง Spam และ Junk box ของท่านอีกครั้ง หรือติดต่อ webmaster@cpland.co.th เพ่ือแจ้งปัญหาถ้าไม่พบอีเมล