TH EN

ซี.พี.แลนด์ ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่า จัดทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา คุณอภิชาติ สินธุมา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานพัฒนาโครงการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานประจำสำนักงานภูมิภาคร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้รับบริจาค ภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) , อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ,อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น จากพนักงานบริษัทในเครือฯ ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าและประชาชนทั่วไป  ในโครงการ “ซี.พี.แลนด์ ปฏิทินเก่าปันรู้เพื่อผู้พิการทางสายตา" เพื่อนำไปจัดทำอักษรเบรลล์ ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีคุณประโยชน์ อ่อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น

กลับ

Share to social :