TH EN

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม "ซี.พี.แลนด์ ซ่อมสร้างฝัน ปันรักให้น้อง"

คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน CSR และจิตอาสา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม "ซี.พี.แลนด์ ซ่อมสร้างฝัน ปันรักให้น้อง" ณ โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ  ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักปันรัก, จัดระเบียบห้องสมุดปันรู้, ทาสีภายในโรงเรียน, ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ, มอบอุปกรณ์แก้วน้ำ และจัดทำที่เก็บแก้วน้ำ, เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เกิดสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียน

กลับ

Share to social :