TH EN

ซี.พี.แลนด์ สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme หรือ LESS) จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย ซี.พี.แลนด์ มีอาคารที่เข้าร่วมโครงการและสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15 ตัน อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 200 ตัน และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15 ตัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กลับ

Share to social :