TH EN

ผู้บริหาร ซี.พี.แลนด์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและบำรุงห้องสมุดให้แก่นักเรียน ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและบำรุงห้องสมุดให้แก่นักเรียน โรงเรียนคลองมหาวงศ์ และ โรงเรียนบ้านบางจาก จ.สมุทรปราการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

กลับ

Share to social :