TH EN

ซี.พี.แลนด์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการดินแดงฟุตซอลลีก 2016

คุณวิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารฟอร์จูน ทาวน์ พร้อมด้วย คุณแพรวไพลิน นิงสานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่ม CPLAND พร้อมเงินสนับสนุนให้แก่ คุณใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง เพื่อสนับสนุนโครงการดินแดง ฟุตซอลลีก 2016 โดยโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากีฬาฟุตซอลของสโมสรกีฬาเขตดินแดง ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตซอลได้มีสนามประลองฝีมืออย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นเลิศในกีฬาฟุตซอล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในเขตดินแดงห่างไกลจากยาเสพติต ณ ลานกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวิชูทิศ

กลับ

Share to social :