TH EN

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ซี.พี.แลนด์ จิตอาสาจำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคม ในโครงการ “ตามรอยพ่อ สุขพอเพียง” ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ซี.พี.แลนด์ จิตอาสาจำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคม ในโครงการ “ตามรอยพ่อ สุขพอเพียง” ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

โดยมีการเข้าปรับภูมิทัศน์ บำรุงซ่อมแซม ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนพอเพียง (เรียนรู้พืชสมุนไพร) ภายใต้แนวคิดการศึกษาสมุนไพรตามหลักความพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ในการรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวาง และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ยังได้ร่วมสานพลังประชารัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

 

กลับ

Share to social :