TH EN

โครงการ “ปันสุข สร้างรายได้...ให้น้องผู้ด้อยโอกาส”

เป็นประจำทุกปีที่บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ส่งเสริมความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ได้มาร่วมกิจกรรม และในปีนี้พิเศษสุดๆ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับมูลนิธิ 

หน่วยงานที่ให้การดูแลกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสได้มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและความสามารถของเด็กๆ ภายใต้โครงการ ซี.พี.แลนด์ ปันสุข สร้างรายได้...ให้น้องผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินงานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน) และ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่ง CSR-In-Process ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อคืนกำไรสู่สังคม 

กลับ

Share to social :