TH EN

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น(KICE)

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น(KICE)

กลับ

Share to social :