TH EN

ไคซ์ พร้อมเคียงข้างชาวขอนแก่น เปิดศูนย์ประชุมฯ เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย

ไคซ์ พร้อมเคียงข้างชาวขอนแก่น เปิดศูนย์ประชุมฯ เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

 

คุณอภิชาติ สินธุมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฯ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น กล่าวว่าการสนับสนุนครั้งนี้ภายใต้โครงการ ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 เป็นการรวมพลังภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญคือ ให้ประชาชนชาวขอนแก่นเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ โดยใช้พื้นที่บริเวณฮอลล์จัดแสดงสินค้า บนพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร เพดานสูงถึง 12 เมตร สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ถึง 2,000 คนต่อวัน ก่อนการฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมฯ ได้ Big Cleaning ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส ระบบเครื่องปรับอากาศที่ถ่ายเทได้เป็นอย่างดี พร้อมการจัดที่นั่งแบบ Social Distancing สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

 

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ให้กลับมาฟื้นตัวเร็วที่สุด สนับสนุนภาครัฐโดยการเป็นสถานที่กระจายวัคซีนให้ประชาชน และขอเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเท ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

#KICE #Khonkaen

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ

#โรงพยาบาลขอนแก่น

#stopCovid19

กลับ

Share to social :