TH EN

ไคซ์ วางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ระบบสื่อสารความเร็วสูง เสริมศักยภาพศูนย์ประชุมฯ เป็นอันดับหนึ่ง ด้านการให้บริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ไคซ์ วางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ระบบสื่อสารความเร็วสูง เสริมศักยภาพศูนย์ประชุมฯ เป็นอันดับหนึ่งด้านการให้บริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2560 – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากทรูบิสิเนสวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมทั้งออกแบบดิจิทัลโซลูชั่นที่สามารถตอบสนองและรองรับการใช้งานทุกรูปแบบของศูนย์ประชุมฯ ยกระดับและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของ “ไคซ์” ที่เพียบพร้อมด้วยระบบสื่อสารล้ำสมัยครบวงจรอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พร้อมเปิดให้บริการแล้วธันวาคมนี้

 

โดยคุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท  ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมฯ ขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2560 นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทรูบิสิเนสในการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพการให้บริการทุกด้านของศูนย์ประชุมฯ ให้สามารถรองรับความต้องการด้านบริการสื่อสาร ทั้งสำหรับผู้จัดงาน ออแกไนเซอร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าใช้พื้นที่ รวมทั้งตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลัก โดยทรูบิสิเนสจะดำเนินการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ ทั่วพื้นที่กว่า 60 ไร่ในโครงการ ไคซ์” รองรับความเร็วได้สูงสุดถึง 10 Gbps และสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับเครือข่ายผู้ให้บริการรายอื่นได้หลากหลายรูปแบบทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  WiFi  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรองรับดิจิทัลโซลูชั่นและต่อยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ในอนาคตอีกด้วย

 

ด้านคุณกฤษณ์ เลขะกะ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ระบุว่า ศูนย์ประชุมฯ มีวิสัยทัศน์การดำเนินที่ชัดเจน ที่ต้องการผลักดันให้ ไคซ์ มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับศูนย์ประชุมระดับโลกและมีความยิ่งใหญ่ พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสนับสนุน ธุรกิจไมซ์ (MICE) ที่จะช่วยให้จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การแพทย์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นด้านคมนาคมขนส่งของขอนแก่นโมเดล ในรูปแบบระบบรางและ อากาศยาน ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ ในเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศและมีเที่ยวบินจากหลากหลายประเทศ ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นศนูย์กลางการจัดประชุมและการแสดงสินค้า            ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีนและเวียดนาม รวมไปถึงการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะในเมือง "ขอนแก่นซิตี้บัส" ช่วยแก้ไขปัญหารถติด ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีเป้าหมายพัฒนาโครงข่ายรถบัสมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเขตเมืองและเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางกับโหมดการเดินทางสำคัญภายในเขตเมืองและจังหวัด โดยเส้นทางเชื่อมต่อผ่านบริเวณโครงการศูนย์ประชุมฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก และเชื่อมโยงไปยังสถานที่และจุดสำคัญภายในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งระบบราง รถไฟฟ้ารางเบา ที่มีแผนให้เปิดบริการในอีก 3 ปีข้างหน้า จะช่วยเสริมศักยภาพให้เมืองขอนแก่นจะเป็นหัวเมืองแรกของประเทศที่มีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนหลักและระบบขนส่งมวลชนรองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 

 

นับเป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ท ซิตี้  ทั้งนี้เพื่อเตรียมขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0 เพื่อเป็นการสานโอกาสให้ SME เปิดตลาดสู่อินโดจีน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น พร้อมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่ความแข็มแข็งและความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคต

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณัฐกานต์ โดยชื่นงาม ฝ่ายสื่อสารองค์กร.

โทร.090-931-5582 และ 085-389-1295 อีเมล์ natthakan@cpland.co.th

กลับ