TH EN

พิธีลงนามสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์2563 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ได้มีพิธีลงนามสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย สำหรับการเป็นธนาคารที่สนับสนุนทางด้านการเงิน ในการพัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 3000 ไร่  และเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้การประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อสนับสนุนและรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากEEC

ภายในพิธีลงนามนี้ได้รับเกียรติ จากคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ คุณ ถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคุณสุรธันว์ คงทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 จาก ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ลงนามสัญญาในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินจากธนาคาร กรุงไทย มูลค่าโครงการประมาณกว่า 5000ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามสัญญาในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 2000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับ คุณ ถัง หนง เฉิน ประธานบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ยีอาน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งอาคาร โรงแรม ที่พักอาศัย จากประเทศจีน ในปัจจุบันโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาในส่วนของพื้นที่ในเฟสที่ 1 จำนวน 1000กว่าไร่

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นว่าในการสนับสนุนทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทย รวมทั้งศักยภาพและการวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง จะสามารถทำให้บริษัทฯสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว  เพื่อให้ทันกับการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต

กลับ

Share to social :