TH EN

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คุณวิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร และคุณเยาวนุชบุตรศรีภูมิ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้รับรางวัลระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand LabourManagement Excellence Award 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

กลับ

Share to social :