TH EN

CPLAND Kick Off โครงการ CPLAND SAY NO TO PLASTIC ตอน “ผ้าไตรจีวร จากขวดน้ำพลาสติก รีไซเคิล”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ เวลา 14.00 น. คุณศัลย์ มูลศาสตร์ ผู้บริหารกลุ่มงานบริหาร อาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ (Kick Off) CP LAND SAY NO TO PLASTIC ตอน “ผ้าไตรจีวร จากขวดน้ำพลาสติก รีไซเคิล” ภายในงานมีการบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์ ทิพากร อริโย วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก การรีไซเคิล มาเป็นผ้าไตรจีวร สร้างจิตสำนึกให้แก่จิตอาสา"ขยะในใจ" และจัด Workshop ปฏิบัติการ "จัดการขยะ" แยกขวดพลาสติก เปลี่ยนขวดพลาสติก 60 ขวดในมือคุณ เป็นผ้าไตรจีวร 1 ผืน นำทีมคุณไอยรัช ฤทธิฺสุรีย์กุล จิตอาสาวัดจากแดง ทั้งนี้มีทีมงานด้านความยั่งยืนจากทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ และชุมชนเข้าร่วมรณรงค์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

กลับ

Share to social :