TH EN

ชาวซีพีแลนด์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. คุณสมเกียรติ เรือนทองดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณ โถงลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

กลับ

Share to social :