TH EN

ขอเชิญชวนฟังธรรม “ธรรมะข้างถนน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม  2562   เวลา 18.00 น. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ จัดกิจกรรม “ธรรมะข้างถนน” เป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขัดเกลาจิตใจผู้คนให้มีธรรมะเกิดขึ้นในสังคมเมือง  โดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธฺประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ยังได้เทศนาธรรม แก่ประชาชนที่สัญจร

กลับ

Share to social :