TH EN

ซี.พี.แลนด์ มอบทุนการศึกษาและบำรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาศ ปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. คุณอภิชาติ สินธุมา ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามตัวแทน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาและบำรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาศ ปี 2561 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

กลับ

Share to social :