TH EN

ขอเชิญชวนฟังบรรยายายธรรม "ธรรมะข้างถนน"

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ จัดกิจกรรม“ธรรมะข้างถนน” เป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็น   พระราชกุศลและขัดเกลาจิตใจผู้คนให้มีธรรมะเกิดขึ้นในสังคมเมือง  โดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธฺประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ยังได้เทศนาธรรม แก่ประชาชนที่สัญจร 

กลับ

Share to social :