TH EN

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 6พ.ย. 2561โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี โดยบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และอำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากคุณดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และคุณสมามิตร นิมาชา ปลัดอาวุโสอำเภอนิคมพัฒนา มากล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย โดยการประชุมประชาคมในครั้งนี้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่ทางสาธารณะกับประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด

กลับ

Share to social :