TH EN

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ร่วมกับ บริษัทโฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่ตำบลหนองละลอกได้รับเกียรติจาก คุณดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่ายคนใหม่ มาเป็นประธานในพิธี และ คุณวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอบ้านค่าย โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามเพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่ทางสาธารณะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

กลับ

Share to social :