ความรับผิดชอบต่อสังคม


กิจกรรมพลังงานร่วมกับผู้เช่า CPTGF LOVE GREEN EARTH 2018

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร CPTGF LOVE GREEN EARTH 2018 หัวข้อ “สืบสานความเป็นไทย ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน”

วันที่โพสต์ : 05 Jun 2018 16:43 READ

ซี.พี.แลนด์ ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่า จัดทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา คุณอภิชาติ สินธุมา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานพัฒนาโครงการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานประจำสำนักงานภูมิภาคร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้รับบริจาค ภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) , อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ,อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น จากพนักงานบริษัทในเครือฯ ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในโครงการ “ซี.พี.แลนด์ ปฏิทินเก่าปันรู้เพื่อผู้พิการทางสายตา" เพื่อนำไปจัดทำอักษรเบรลล์ ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีคุณประโยชน์ อ่อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่โพสต์ : 23 Jan 2017 17:54 READ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม "ซี.พี.แลนด์ ซ่อมสร้าง...

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม "ซี.พี.แลนด์ ซ่อมสร้างฝัน ปันรักให้น้อง" ณ โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่โพสต์ : 01 Oct 2016 22:04 READ

ซี.พี.แลนด์ สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme หรือ LESS) จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่โพสต์ : 19 Sep 2016 19:19 READ

“Bangkok Car Free Day 2016”

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “Bangkok Car Free Day 2016” อัศจรรย์วันปลอดรถ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและเป็นจุดปล่อยตัว 1 ใน 23 แห่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมด้วยการหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดพลังงานลดโลกร้อน ลดปัญหาจราจร อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

วันที่โพสต์ : 19 Sep 2016 11:33 READ

ซี.พี.แลนด์ มอบประกันอุบัติเหตุลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เขตดิ...

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) มอบประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตดินแดง จำนวนกว่า 700 คน ที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงแก่การเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและร่างกาย โดยมี คุณใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ (ขวา) ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบของเขตดินแดง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

วันที่โพสต์ : 22 Jul 2016 18:05 READ

ซี.พี.แลนด์ ผนึกกำลัง สร้างโรงเรียนน่าอยู่ สานสัมพันธ์ชุมชน

พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ “ซี.พี.แลนด์ ผนึกกำลัง สร้างโรงเรียนน่าอยู่ สานสัมพันธ์ชุมชน”

วันที่โพสต์ : 03 Jun 2016 09:31 READ

ซี.พี.แลนด์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการดินแดงฟุตซอลลีก 2016

คุณวิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารฟอร์จูน ทาวน์ พร้อมด้วย คุณแพรวไพลิน นิงสานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่ม CPLAND พร้อมเงินสนับสนุนให้แก่ คุณใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง เพื่อสนับสนุนโครงการดินแดง ฟุตซอลลีก 2016

วันที่โพสต์ : 19 May 2016 17:20 READ

"CPLAND BURN YOUR FAT OFF" หุ่นเฟิร์ม สุขภาพดี เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ส...

โครงการลดน้ำหนักเรียลลิตี้ หนึ่งในกิจกรรมการสร้าง INNER CSR ของพนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่โพสต์ : 11 Mar 2016 01:27 READ