วัฒนธรรม


ซี.พี.แลนด์ นำธรรมะศุกร์สันต์ ปันสุขให้น้อง

คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำคณะทำงาน CSR และจิตอาสา ซี.พี.แลนด์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ "ซี.พี.แลนด์ นำธรรมะศุกร์สันต์ ปันสุขให้น้อง"

วันที่โพสต์ : 05 Feb 2016 15:11 READ