การอนุรักษ์พลังงาน


ซี.พี.แลนด์ สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme หรือ LESS) จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่โพสต์ : 19 Sep 2016 19:19 READ