TH EN

ติดต่อเรา


บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)


กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่ม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการอสังหาริมทรัพย เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการโรงแรม ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้า บริหารงานทรัพยากรอาคารและนิคมอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับกว่า 36 ปี

ที่อยู่ : 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ :

+66 2 247 3737

เวลาทำการ :

08.30 น. – 18.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน