TH EN

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 2561 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี โดยบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และอำเภอนิคมพ...

อ่านต่อ

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ร่วมกับ บริษัทโฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และ อ...

อ่านต่อ

ซีจี คอร์เปอเรชั่น จับมือ CAS มุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน โครงการนิคมอุตสาห...

ซีจี คอร์เปอเรชั่น จับมือ CAS มุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ซึ่งเป็นความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมวิทย...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสา...

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการบันทึกการลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมื...

อ่านต่อ

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีลงนามในสัญญาร่วมด...

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ...

อ่านต่อ

Our Social Network :

Share to social :