TH EN

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

พิธีลงนามสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้มีพิธีลงนามสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย สำหรับการเป็นธนาคารที่สนับสนุนทางด้านก...

อ่านต่อ

มาทำความรู้จัก CPGC INDUSTRIAL ESTATE Strategic Logistic

อ่านต่อ

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 2561 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี โดยบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และอำเภอนิคมพ...

อ่านต่อ

CG จัดงานประชุมประชาคมพื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ร่วมกับ บริษัทโฟร์เทียร์ คอนซัลแทน จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) และ อ...

อ่านต่อ

ซีจี คอร์เปอเรชั่น จับมือ CAS มุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน โครงการนิคมอุตสาห...

ซีจี คอร์เปอเรชั่น จับมือ CAS มุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ซึ่งเป็นความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมวิทย...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสา...

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการบันทึกการลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมื...

อ่านต่อ

Our Social Network :

Share to social :