TH EN

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

CPLAND เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม “ธรรมะข้างถนน”

ในวันศุกร์ที่  5 กรกฎาคม 2562  เวลา 18.00น. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษ์ จัดกิจกรรม “ธรรมะข้างถนน” เป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขัดเกลาจิตใจผู้คนให้มีธรรมะเกิดขึ้นในสังคมเมือง  โดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธฺประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ยังได้เทศนาธรรม แก่ประชาชนที่สัญจร

กลับ

Our Social Network :

Share to social :