TH EN

ธุรกิจบริหารอาคาร

CPFM จัดประชุมสามัญใหญ่สามัญเจ้าของร่วม (ครั้งแรก) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พาร์ค คอนโด ดรีม บุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM) นำโดย คุณสุจินต์ อภิลาภพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม(ครั้งแรก) สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พาร์ค คอนโด ดรีม จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณห้องฟิตเนส ของนิติบุคคลฯ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ปี พ.ศ.2522 , พ.ศ.2534 (ฉบับที่2), พ.ศ.2542 (ฉบับที่3), พ.ศ.2551 (ฉบับที่4) โดยมีวาระ พิจารณาแต่งตั้ง รับรองผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อพิจารณาแก้ไขและรับรองข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด โดยภาพรวมของการดำเนินการจัดประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

กลับ

Our Social Network :

Share to social :