TH EN

ธุรกิจบริหารอาคาร

เชิญชวนร่วมอุดหนุน สวนผักปลอดสาร ตามวิถีพอเพียง โครงการ Fortune’s Farm

ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) จัดกิจกรรม CSR โครงการ Fortune’s Farm “สวนผักปลอดสารพิษ ตามวิถีชีวิตพอเพียง” ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2562  บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ ถูกหลักอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าภายในศูนย์ฯ พนักงาน CPLAND และพนักงานในเครือฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายผักและผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือมูลนิธิหรือชุมชนต่างๆ ในโครงการ ทำความดี ซีพีเพื่อความยั่งยืน โปรโมชั่น พิเศษ เมื่อซื้อผักคะบุ้ง ผักคะน้า 1 ถุงในราคา 30 บาท แถมน้ำหมัก ชีวภาพ หรือ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 ชิ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง (จำนวนจำกัด)

กลับ

Our Social Network :

Share to social :