TH EN

ธุรกิจบริหารอาคาร

ซี.พี.แลนด์ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ASEAN Energy Awards 2018 : Retrofitted Building Category ประเภทอาคารปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy Awards 2018 : Retrofitted Building Category ประเภทอาคารปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ในงาน 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings ณ Sand Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ โดยทางบริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลับ

Our Social Network :

Share to social :