TH EN

ธุรกิจบริหารอาคาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานบริหาร ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานบริหาร ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กลับ

Our Social Network :

Share to social :