ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์" นอกจากความโดดเด่นในการเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าและบริการด้าน “ไอที” แล้ว ภายในศูนย์ยังมีร้านค้าประเภทอื่นๆ ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันทั้งอาหาร,ดนตรี ,กีฬา-อุปกรณ์จักรยาน การศึกษา ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ  เพื่อให้ผู้มาใช้บริการภายในศูนย์มีความสะดวกมากที่สุด

นอกจากการมีร้านค้าสำหรับการจับจ่ายแล้วนั้น ทางศูนย์ฯ ยังมีพื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ  เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพของตน  โดยการจัดสรรพื้นที่ด้านหน้าของอาคาร ให้กลายเป็นลานกิจกรรม “ลานฟอร์จูนสตรีท”   ซึ่งในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย  ณ ลานแห่งนี้ อาทิ กิจกรรมสำหรับคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมหรือความบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นงาน POP OF JAPAN ,นักเต้นเท้าไฟ Keep It Real  ,และสำหรับเดือนสุดท้ายของปีสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบดนตรีร็อค จัดถนนคนดนตรีและการประกวด Fortune Town ROKZ Music Contest ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

  

กิจกรรมแห่งปี “10th fl. Challenge by Fortune Likes Bicycle”

อีก 1 กิจกรรมที่ผนวกสิ่งที่ศูนย์มีอยู่นำมาหลอมรวมกับความอินเทรนด์ไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดกระแสการบอกต่อในโลก SOCIAL  และทำให้คนรู้จักศูนย์การค้าฟอร์จูนในมุมมองที่มากกว่าคำว่า “ไอที” นั่นคือ กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน 10th fl. Challenge by Fortune Likes Bicycle  ที่ได้เปิดดาดฟ้าชั้น 10 ของศูนย์การค้า ให้กลายเป็นลานปั่นจักรยาน เนรมิตแลมป์ทางขึ้นลานจอดรถฟอร์จูนทาวน์ ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยาน ถือได้ว่าเป็นสนามแข่งที่แตกต่างจากที่อื่น  พร้อมด้วยสิ่งที่“สนับสนุน” กิจกรรมการปั่นอย่างเต็มที่ ห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง จุดซ่อมแซมจักรยานพร้อมเครื่องมือ รวมถึงทางลาดสำหรับจูงจักรยาน  และร้านจักรยานภายในศูนย์ที่เปิดให้บริการทุกวัน

  

จาก พื้นที่ 11,000 ตารางเมตร สู่การขยายพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ จึงเป็นคำตอบใหม่ของศูนย์การค้าไอทีครบวงจรที่ตอบสนองไลฟสไตล์  ผนวกกับการปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยมีการปรับปรุงสภาพอาคารและภูมิทัศน์ภาย ใต้แนวคิด “ศูนย์กลางแห่งวิวัฒนาการเทคโนโลชั้นสูง” หรือ Digital Mall” ที่ ผสมผสานการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมทางดิจิตอล สร้างความโดดเด่นบนหัวถนนรัชดาภิเษกที่กำลังเป็น “NEW CBD”  ของกรุงเทพฯ  การปรับแต่ง เพิ่มเติมสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง  และในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อได้ว่าจักได้เห็นความแปลกใหม่ของ "ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์" ที่ได้มากกว่า Lifestyle IT Mall แน่นอน