TH EN

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

 

 
 

ขอนแก่น เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีความพร้อมของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม จึงมีศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ทั้งยังเป็นไมซ์ซิตี้ 1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศที่มีความพร้อมรองรับการงานจัดประชุม (Meeting), การท่องเที่ยว (Incentive), การประชุมนานาชาติ (Convention) หรือ งานนิทรรศการ (Exhibition) ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (Khonkaen International Convention & Exhibition Center) หรือว่า ไคซ์ (KICE) คือความภูมิใจของชาวอีสาน ให้บริการตามมารฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จึงเป็นศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบ ทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่สถานที่และคนท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่ง พร้อมหนุนและรองรับการขยายตัวของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ภายในคอนเซปต์ “Success for All”

Our Social Network :

Share to social :