ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

 

 

 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE : Khonkaen International Convention and Exhibition Center) บริหารงานโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดการออกแบบเพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานประชุม สัมมนาฯ ด้วยพื้นที่กว่า 26 ไร่ รองรับคนได้สูงสุดถึง 8,000 คน

 

และมีที่จอดรถบริการกว่า 500 คัน ห่างจากสนามบินเพียง 12 กม. และสถานีรถไฟเพียง 4 กม. พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของบริษัทฯ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดขอนแก่น ได้ หจก.แก่นประกายทีม จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ด้วยงบประมาณกว่าพันล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560 และจะเปิดเต็มรูปแบบในปี 2561

ในส่วนของการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ เนื่องจาก ซี.พี.แลนด์ มีความผูกพันธ์กับจังหวัดขอนแก่นมาเป็นระยะเวลานาน โดยได้เริ่มเข้ามาลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2538 ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน
ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การแพทย์ ตลอดจนการคมนาคม ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆ ในเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และมีเที่ยวบินเกือบ 300 เที่ยวบินจากหลากหลายประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยังสนับสนุนส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน (ไมซ์ซิตี้) ให้เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ทำให้จังหวัดขอนแก่นเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ การรวมตัวของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม นับเป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซี.พี.แลนด์ จึงเข้ามาเสริมทัพร่วมกับภาครัฐ เพื่อเตรียมขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ยุค 4.0 จึงได้สร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดขอนแก่นขึ้นมา เพื่อเป็นการสานโอกาสให้ SME เปิดตลาดสู่อินโดจีน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย