TH EN

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น


ไคซ์ (KICE) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ก้าวสู่ความสำเร็จ แห่งการดำเนินธุรกิจ ผู้ให้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ยกระดับด้านความปลอดภัยและการบริหารการจัดงาน ตามมาตรฐานสากล (TMVS) ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ ไปจนถึงคอนเสิร์ต นักร้อง ศิลปินคนโปรดระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ไคซ์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภูมิภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในเมืองหลักของ “ไมซ์ซิตี้” (MICE) เป้าหมายที่สำคัญ คือการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกระดับ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่ :

222 ซอย ประชาร่วมใจ 12 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ :

091-7749-230

อีเมล :

info@kice-center.com

เว็บไซต์ :

http://www.kice-center.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน