บริหารทรัพยากรอาคาร

ที่อยู่

บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 7117 689 

อีเมล์. info@cpfm.co.th

ติดต่อเรา