TH EN

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจพลังงาน


เป็นธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จัดหาด้าน พลังงาน มีรายได้จากการผลิตพลังงาน ให้แก่ลูกค้าผู้ ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงการขนส่งเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจการของลูกค้า

ที่อยู่ :

เลขที่ 3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ :

02 7117 689

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน