รางวัล


 • MEA Energy Saving Building Award 2016

  MEA Energy Saving Building Award 2016 เป็นรางวัลที่เกิดจากการสนับสนุนให้ใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานภายในองค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหย

  วันที่โพสต์ : 21 Feb 2017 17:31 ดู

 • TFMA FM AWARD : Best Practice 2016

  รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

  วันที่โพสต์ : 04 Oct 2016 14:55 ดู

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 28

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (ขอนแก่น) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2552-2557) ครั้งที่ 28

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:41 ดู

 • MEA ENERGY Saving Building 2014

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) MEA ENERGY Saving Building 2014 ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมและเชิดชูอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้า นครหลวง

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:41 ดู

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2551-2555) กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:40 ดู

 • MEA Energy Saving Building 2014 ระดับดีเด่น

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) MEA Energy Saving Building 2014 ระดับดีเด่น อาคารประหยัดพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:39 ดู

 • Thailand Energy Awards 2011

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) Thailand Energy Awards 2011 บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:39 ดู

 • รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม 2555

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) Thailand Energy Awards 2012 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม กระทรวงพลังงาน

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:38 ดู

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 28

  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 8 ปีซ้อน (2550-2557) ครั้งที่ 28 กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  วันที่โพสต์ : 04 Sep 2016 23:36 ดู